×
Home Current Archive Editorial board
News Contact
Original Scientific Articles

Dijagnostika fokalnih promjena u jetri

By
Zoran Terzić ,
Zoran Terzić

School of Medicine, Podgorica, University of Montenegro, Podgorica, Montenegro

Branko Brmbolić ,
Branko Brmbolić

Institute of Public Health of Serbia, Belgrade, Serbia

Miloš Korać ,
Miloš Korać

Institute of Public Health of Serbia, Belgrade, Serbia

Boban Đorđević ,
Boban Đorđević

Department of Plastic and Reconstructive Surgery, Belgrade, Serbia, Military Medical Academy, Sofia, Bulgaria

Dragica Terzić ,
Dragica Terzić

School of Medicine, Podgorica, University of Montenegro, Podgorica, Montenegro

Bogdanka Andrić ,
Bogdanka Andrić

School of Medicine, Podgorica, University of Montenegro, Podgorica, Montenegro

Siniša Ristić
Siniša Ristić

Faculty of Medicine Foča, University of East Sarajevo, Lukavica, Bosnia and Herzegovina

Abstract

Uvod. Patološki procesi u jetri mogu biti difuznog karaktera (zapaljenski,metaboličke bolesti, hematološke bolesti, toksične bolesti) i fokalne (zapaljenske,parazitarne i tumorske). Cilj rada je prikaz fokalnih promjena u jetrinomparenhimu nakon ultrazvučne, laparaskopske i patohistološke dijagnostike.Metode. Retrospektivno-prospektivnim ispitivanjem je obuhvaćeno 147punoljetnih pacijenata oba pola. Fokalne promjene jetrinog tkiva su sagledaneultrazvučnom, laparoskopskom i patohistološkom dijagnostikom.Rezultati. Osnovne karakteristike ispitanika: muškaraca 71 i žena 76 sanajvećim brojem pacijenata (102 - 70%) životne dobi između 40 i 70 godina,sa ravnomjernom distribucijom za svakih deset godina starosti. Međutim,neobično je veliki broj pacijenata ženskog pola registrovan u četvrtoj decenijiživota, čak 14 (9,5%) od ukupnog broja ispitanika, odnosno 18% odispitanika ženskog pola. Metastaze čine 104 (71%) svih fokalnih lezija jetre.U većini slučajeva radilo se o metastazama karcinoma dojke. Iako najčešćeimaju tipičnu ultrazvučnu prezentaciju, metastaze u jetri mogu da daju širokspektar različitih ultrazvučnih slikaZaključak. Najčešće fokalne promjene u jetri su metastaze adenokarcinoma.Samo 3 (2%) fokalne promjene dijagnostikovane ultrazvukom nisu potvrđenekao fokalne laparoskopskom tehnikom i patohistološkom analizom tkiva jetre.

Citation

Authors retain copyright. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. Creative Commons License

Article metrics

Google scholar: See link

The statements, opinions and data contained in the journal are solely those of the individual authors and contributors and not of the publisher and the editor(s). We stay neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.